Forbud mot dieselbiler – Norge i et nøtteskall!

Biler med dieselmotor skal nå få kjøreforbud enkelte dager i året på enkelte steder i Oslo. Det vil si at nær 70 % av bilistene må la bilene sine stå hjemme om de skal til sentrum eller gjennom sentrum. Heldigvis skal ikke de fleste av disse bilene inn i de berørte sonene, de kjører igjennom byen på gjennomfartsårene Ring 3, E6 og E18. Hvilken miljøgevinst oppnår de i realiteten med dette? Dersom de mener alvor med miljøet burde det heller vært bygget en vei for gjennomfartstrafikk utenfor Oslo og ikke igjennom.

Co2 var, for inntil få år siden den store stygge ulven. Nå er det NOx som gjelder, og her er det dieselbilene som får svi. VW Golf 1,6TDI med Bluemotion teknologi slipper ut 107g/km Co2 og 116,10 mg/km NOx. Til gjengjeld slipper en VW Golf 1,2TSI ut 134g/km Co2 og 33,40 mg/km NOx.

Over en strekning på 10km (som er en ganske reell strekning gjennom sentrum) slipper en TDI Golf ut 1161 mg NOx, mens en TSI Golf slipper ut 334 mg NOx. Vi snakker her om milligram. På den andre siden vil en TDI Golf slippe ut, over samme strekning, 1070g Co2 mens en TSI Golf vil slippe ut 1340g Co2. Her snakker vi om gram. Hva er verst kan man spørre seg selv om.

Det vil også på sikt komme motorer som skal tilfredsstille Euro 6 krav (januar 2015), og som vil ha enda lavere utslipp. Det virker derfor rart at man skal differensiere på bensin og diesel. Myndighetene burde heller stille generelle krav til utslipp, uavhengig av hvilket drivstoff motoren går på. Eldre biler er langt større miljøsyndere enn moderne biler med partikkelfilter og lave utslipp, kanskje de heller burde innføre aldersgrense?

Vi stiller også spørsmål rundt håndheving av dette regelverket. Politiet har selv gått ut og sagt at de ikke har ressurser til å håndheve dette, de vil ikke prioritere dette.

Vi mener det er flere faktorer enn miljøhensyn som skal vurderes ved et bilkjøp. Økonomi er en viktig faktor(forbruk etc). Hva er primærbehovet? En liten bybil som sjelden kjøres utenfor Ring 3 bør kanskje være en bensinbil med lavt NOx utslipp og som blir raskt varm om vinteren. Kjører man mer enn 15.000 km i året vil det ofte lønne seg med diesel. Man får et høyere dreiemoment (trekkraft) og et vesentlig lavere forbruk.

Vi ønsker å tilby våre kunder biler med den nyeste teknologien, biler som passer kundens behov.  Polo, Golf og Passat av Volkswagen og Audi A3, A4 og A6 har vi godt utvalg av. Alle med moderne motorteknologi, lave utslipp og høy sikkerhet.

1 respons to “Forbud mot dieselbiler – Norge i et nøtteskall!”

 1. Synes artikkelforfatteren fanger seg selv i et nøtteskall. Hele artikkelen er preget av misforståelser og feilvurderinger.

  «Co2 var, for inntil få år siden den store stygge ulven.»

  Bakgrunnen for avgift på CO2 er at det er grunn til å tro at C02 bidrar til global oppvarming, og er dermed fremdeles «den store stygge ulven»
  Man kan alltids diskutere om C02 bidrar til global oppvarming, men det er en annen debatt.

  «Nå er det NOx som gjelder»

  NOx er like giftig og kreftfremkallende som det alltid har vært. Feilen var vel heller at det ikke ble vektlagt i avgiftsammenheng tidligere.

  «Vi snakker her om milligram»

  Meningsløs argumantasjon så lenge man ikke forklarer hvor store doser som påvirker folks helse.

  «Det vil også på sikt komme motorer som skal tilfredsstille Euro 6 krav (januar 2015), og som vil ha enda lavere utslipp. Det virker derfor rart at man skal differensiere på bensin og diesel»

  Det skilles ikke mellom Bensin og Diesel på nybilavgift, men på utslipp. Nye Dieselbiler blir billigere enn bensinbiler hvis de slipper ut mindre.

  Enn så lenge er gjennomsnittlig NOx-utslipp fra Dieselparken mye høyere, og derfor går man inn for å begrense utslippene fra disse bilene.

  «Eldre biler er langt større miljøsyndere enn moderne biler med partikkelfilter og lave utslipp, kanskje de heller burde innføre aldersgrense?»

  Nei, man burde holde fokus på utslipp, og ikke annet (hvis det er utslippene man vil til livs)

  NOx:
  Euro 3 (Januar 2000) Bensin 0.15g.
  Euro 5 (Januar 2009) Diesel 0.18g.

  Euro 4 (Januar 2005) Bensin 0.08g.
  Euro 6 (September 2014) Diesel 0.08g.

  Diesel ligger 10 år bak Bensin når det gjelder NOx, og har gjiort det i 25 år.
  Det er mao ingen logisk kortslutning å innføre kjøreforbud mot Dieselbiler i de store byene, på dagene det er verst.

  e

Legg igjen en kommentar